Cookie tájékoztató

A jelen cookie tájékoztató a Shopper Park Plus Nyrt. (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. Fsz. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-10-140433, adószám: 27033498-2-44) által üzemeltetett www.shopperparkplus.hu oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) alkalmazott cookie-kkal (sütikkel) összefüggésben végzett adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatja a Honlapot felkereső látogatókat (a továbbiakban: „Felhasználók”).

 1. Általános tájékoztatás
  1.1. Az Adatkezelő neve és elérhetősége: Shopper Park Plus Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”); székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. Fsz. 1. ajtó, e-mail cím: info@shopperparkplus.hu1.2. A Társaság képviselőjének neve és elérhetősége: Bárány Kristóf Péter, Németh Gábor, illetve Marton András igazgatósági tagok; e-mail cím: info@shopperparkplus.hu

  1.3. A jelen Tájékoztató az adatvédelem szempontjából releváns hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal összhangban készült:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info-tv.”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „”)
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR”).
 1. Cookie fogalma és típusai 

  2.1. A Társaság tájékoztatja a látogatókat, hogy a Honlap használata során a látogatók eszközén (számítógép, tablet, mobiltelefon) rövid szöveges vagy számsor fájlok, ún. cookie-k (sütik) kerülnek elhelyezésre.2.2. A cookie-k típusai:

  2.2.1. A cookie-k többféleképpen csoportosíthatók. A tárolás időtartama tekintetében különbséget tehetünk ideiglenes, illetve tartós cookie-k között: a munkamenet végével vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődő cookie-k az ideiglenes cookie-k, míg a hosszabb ideig tárolódó cookie-k a tartós cookie-k. A származás helye tekintetében megkülönböztethetünk a saját, illetve harmadik féltől származó cookie-kat, az alkalmazás célja tekintetében pedig különbséget tehetünk szükséges, statisztikai és marketing cookie-k között.

  2.2.2. A Honlap használhatóságát, rendes működését biztosító cookie-k a szükséges cookie-k (a továbbiakban: „Szükséges Cookie-k”). A Szükséges Cookie-k alkalmazása az Eksztv. 13/A. § (3) bekezdésével összhangban történik és azt célt szolgálja, hogy a Felhasználó számítógépe és böngészője azonosíthatóvá váljon, így a Felhasználónak – többek között – nem szükséges minden látogatása során elfogadnia a Társaság szabályzatait, valamint a honlap használatához szükséges beállításokat kiválasztania. A Szükséges Cookie-k által kezelt személyes adat lehet többek között a Felhasználó IP címe, az eszköz és a böngésző típusa, látogatás helye. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a Szükséges Cookie-k nem alkalmasak a Társaság általi közvetlen személyazonosításra, mivel a cookie-k nem magát a látogatót, hanem annak böngészőjét, eszközét azonosítják.

  2.3. A statisztikai cookie-k olyan harmadik felek által elhelyezett cookie-k, amelyek a Felhasználók honlaphasználati szokásait elemzik, segítenek beazonosítani a Felhasználókat és forgalmi analitikát végezhetnek hőtérképes anonim elemzések segítségével (a továbbiakban: „Statisztikai Cookie-k”). A Statisztikai Cookie-k által tárolt adat többek között a Honlapon kifejtett aktivitás (pl. Honlap megnyitása, bezárása, végrehajtott műveletek). A Statisztikai Cookie-k sem alkalmasak a közvetlen személyazonosításra.

  2.4. A marketing célú cookie-k (a továbbiakban: „Marketing Cookie-k”) alkalmazása lehetővé teszi, hogy a Társaság a Felhasználó részére személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg a látogató Honlapon, illetve más honlapon kifejtett aktivitása alapján. Ilyen aktivitás lehet többek között a látogatói útvonal, azaz, hogy az adott Felhasználó a Honlap felkeresését megelőzően milyen oldalakat nyitott meg, és azokon milyen műveleteket hajtott végre. A Marketing Cookie-k a Szükséges és Statisztikai Cookie-khoz hasonlóan nem alkalmasak közvetlen azonosítására, mivel nem a Felhasználót azonosítják.

 

 1. A Honlapon alkalmazott cookie-k bemutatása
  3.1. Szükséges Cookie-k
Szolgáltató, cookie elnevezése Gyűjtött adatok köre Leírás, cél Adatkezelés időtartama
Google

test_cookie

Véletlenszerű szám A böngészőben tárolt cookie-k működését figyeli

 

A látogatástól számított 15 perc
Google Analytics

gat_UA-73003413-2

 

Véletlenszerű szám A Google Analytics szolgáltatás túlterhelődésének megakadályozása A látogatástól számított 1 perc

 

A Szükséges Cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Társaságnak a Honlap megfelelő működtetéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Az Adatkezelő megítélése szerint a Honlap a Szükséges Cookie-k alkalmazása nélkül csak korlátozottan lenne használható, így az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a Honlap megfelelő működtetéséhez. Tekintettel arra, hogy a Szükséges Cookie-k véletlenszerűen generált adatokat gyűjtenek, azok a Felhasználó közvetlen azonosítására nem alkalmasak, így az Adatkezelő nem azonosított olyan felhasználói érdekeket, melyek a Szükséges Cookie-k alkalmazásával ellentétesek.

3.2. Statisztikai Cookie-k

Szolgáltató, cookie elnevezése Gyűjtött adatok köre Leírás, cél Adatkezelés időtartama
Google Analytics

_ga

Domain azonosító

Véletlenszerű böngésző azonosító

A Honlapon betöltődő Google Analytics mérőkód ennek segítségével tudja azonosítani, hogy az éppen mért látogató már járt -e korábban a Honlapon az éppen használt eszközön az éppen használt böngészővel. (=nem új látogató, hanem visszatérő). Arra is használja a Google Analytics, hogy 1-1 felhasználó összes weboldal interakcióját (oldalmegtekintések, fontosabb kattintások, visszahívás kérések) egy láncba tudja fűzni, mint a felhasználó „útja” az első látogatástól az utolsóig.

 

A látogatástól számított 2 év
Google Analytics

_ga_D967W7RZKJ

A Felhasználó munkamenete (oldalmegtekintetések, kattintások, videó megtekintés és egyéb Felhasználó által végrehajtott műveletek) éles oldalak esetén

 

Segít azonosítani és egy egységként kezelni egy Felhasználó önálló látogatását (=munkamenet).

 

A látogatástól számított 2 év
Google Analytics

_ ga_TW5WGPCCM2

A Felhasználó munkamenete (oldalmegtekintetések, kattintások, videó megtekintés és egyéb Felhasználó által végrehajtott műveletek) teszt oldalak esetén

 

Segít azonosítani és egy egységként kezelni egy Felhasználó önálló látogatását. A látogatástól számított 2 év
Google Analytics

_gid

 

A Felhasználó munkamenete

Böngésző azonosítója

Annak megállapítására szolgál, hogy egy adott napon hányan látogatták meg az oldalt (nem hányszor). Google Analytics riportokhoz, információk névtelenül való tárolása, és véletlenszerűen generált szám hozzárendelése az egyedi látogatók felismeréséhez. A látogatástól számított 1 nap

 

A Statisztikai Cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.)

3.3. Marketing Cookie-k

Szolgáltató, cookie elnevezése Gyűjtött adatok köre Leírás, cél Adatkezelés időtartama
Facebook

_fbc

Facebook click azonosító A weboldal interakciókat (pl visszahíváskérés) ezzel tudja visszakötni a Facebookon történt utolsó kattintáshoz, ami jellemzően egy Facebook hirdetés. Ezzel válik mérhetővé és optimalizálhatóvá egy Facebook kampány. A látogatástól számított 3 hónap
Facebook

_fbp

 

Domain azonosító,

véletlenszerű böngésző azonosító

A Facebook mérőkód ennek segítségével tudja azonosítani, hogy az éppen mért látogató már járt korábban a weboldalon az éppen használt eszközön az éppen használt böngészővel. (=nem új látogató, hanem visszatérő). Arra is használja a Facebook, hogy 1-1 felhasználó összes weboldal interakcióját (oldalmegtekintések, fontosabb kattintások, visszahívás kérések) egy láncba tudja fűzni, mint a felhasználó „útja” az első látogatástól az utolsóig.

 

A látogatástól számított 3 hónap
Google

1P_JAR

Időbélyeg A Google arra használja, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg a Google webhelyein a legutóbbi keresések és korábbi interakciók alapján A látogatástól számított 1 hónap
Google

AEC

Böngésző azonosító A Google a felhasználói beállítások és információk tárolására használja a Google által feltérképezett oldalainak megtekintése közben A látogatástól számított 6 hónap
Google

CONSENT

Összetett érték: igen/nem állapot a saját consentjük kapcsán, időbélyeg és nyelvi azonosító. A Google itt tárolja, hogy irányába megadta-e a Felhasználó a hozzájárulást az adatgyűjtésre és mikor A látogatástól számított 2 év
Google

IDE

Böngésző azonosító A Google a felhasználói beállítások és információk tárolására használja a Google által feltérképezett oldalainak megtekintése közben. (DoubelClick cookie) A látogatástól számított 13 hónap
Google

NID

Böngésző azonosító Google arra használja, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg a Google webhelyein a legutóbbi keresések és korábbi interakciók alapján A látogatástól számított 6 hónap
Google

SID

Böngésző azonosító Kódolt és digitálisan aláírt formában tárolja a Felhasználó Google fiók azonosítóját és legutóbbi bejelentkezési idejét A látogatástól számított 2 év
Google Ads

_gcl_au

Google Ads hirdetés kattintási azonosító Abban segít a Google Ads-nek, hogy ha a Felhasználó a hirdetés céloldaláról másik aloldalra lép tovább, ott is össze lehessen kötni a teljesült üzleti célokat (pl. visszahívás kérés) a látogatást kiváltó Google Ads hirdetéssel. Ez segít megtalálni a hatékony hirdetéseket, segít optimalizálni a hirdetési költéseket, növelni a hirdetési hatékonyságot. A látogatástól számított 3 hónap

 

A Marketing Cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.)

 

3.4. A cookie-k alkalmazásával kapcsolatban a Társaság tájékoztatja a látogatókat, hogy a legtöbb böngésző program (általában a beállítások menüpontban) lehetővé teszi a cookie-k tiltását vagy alkalmazásának vagy korlátozását, ugyanakkor ez a honlap rendeltetésszerű használatát negatívan befolyásolhatja. Az alábbi linkeken keresztül tájékozódhat a gyakran használt böngészők esetében a cookie-k használatával és beállításaival kapcsolatban:

 

 

 1. Profilalkotás 

  4.1. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Marketing Cookie-k alkalmazásával profilalkotásra kerül sor. A Marketing Cookie-k ugyan nem alkalmasak a Felhasználó közvetlen azonosítására, de a Felhasználó munkamenete alapján – ideértve többek között azt, hogy a Felhasználó milyen oldalra kattintott, mennyi időt töltött el az adott oldalon, milyen videókat nézett meg – azonosítja, hogy milyen hirdetések érdekelhetik a Felhasználót és ez alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg a Felhasználónak. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján jogosult Marketing Cookie-kat alkalmazni, az Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve tiltakozhat is a profilalkotás ellen.

 

 1. Jogérvényesítés, egyéb rendelkezések
  5.1. Az érintetti jogok gyakorlására, illetve a jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Társaság https://shopperparkplus.hu/adatkezeles/ alatt elérhető adatkezelési tájékoztatója az irányadó.