Befektetőknek

Miért jó befektetés a kereskedelmi ingatlan?

A SHOPPER PARK PLUS (SPP) ingatlanportfóliójához tartozó retail parkok folyamatos jövedelemtermelő képességgel rendelkeznek, ráadásul ebben fejlődési potenciál van. Részben költségoldalról, célirányos energiahatékonysági fejlesztésekkel, valamint hatékonyabb üzemeltetéssel. Részben pedig bevételi oldalon, a bérlői mix folyamatos optimalizálásával.

Még ígéretesebbé teszi a jövőképet, hogy az SPP a kelet-közép-európai térség jelentős retail park tulajdonosává és üzemeltetőjévé akar válni.

Fejlődési potenciál
a jövedelemtermelő képességében.

Az SPP retail park portfóliójának jövedelemtermelő képességében komoly fejlődési potenciál van. Egyfelől a jóval a piaci szint alatti átlagos bérleti díj oldaláról, hiszen a bérlői mix következetes optimalizálásával maximalizálni lehet a bérleti díjakból származó bevételeket. Másfelől az üzemeltetés hatékonyabbá tételével, és az ezt kiegészítő, átfogó energiahatékonysági beruházásokkal: hatékonyabb fűtő-hűtő rendszerek kialakításával, napelempark telepítésével, ledesítéssel, geotermikus lehetőségek integrálásával.

Az, hogy a bérleti díjak euróban vannak rögzítve, illetőleg a részvények euróalapúak, mérsékli a befektetők árfolyamkockázatát.

Mindez átlag feletti növekedési potenciált és jelentős cashflow-t jelent. Ezt az amúgy is ígéretes jövőképet tovább erősíti az SPP stratégiai célkitűzése, amely szerint – célirányos terjeszkedéssel – a kelet-közép-európai térség jelentős retail park tulajdonosa és üzemeltetője akar lenni.

A kilátásokat az Adventum Csoport menedzsmenttámogatása is javítja, miközben a tőkepiaci megjelenés a transzparens működést erősíti.

Kiszámítható
osztalékpotenciál
Euróalapú
osztalék
Ígéretes
növekedési potenciál
Transzparens
működés

Hogyan tudok
SHOPPER PARK PLUS
részvényt jegyezni?

A részvényjegyzésben lakossági és intézményi befektetők egyaránt részt vehetnek. Lakossági ügyfélként a részvényjegyzésre 2023. október 9. 9.00 órától 2023. október 20. 14.00 óráig van lehetőség, míg az intézményi befektetők számára a könyvépítéses eljárás 2023. október 16. 09.00 órától 2023. október 20. 18.00 óráig áll rendelkezésre.

Az OTP Bank Nyrt. és a Concorde Értékpapír Zrt. forgalmazóként működik közre a részvényjegyzésben. A Shopper Park Plus újonnan kibocsátott törzsrészvényeinek jegyzésére azon OTP Bank Nyrt. vagy Concorde Értékpapír Zrt. lakossági ügyfelek jogosultak, akik teljesítik az adott forgalmazó által meghatározott feltételeket (OTP esetében privát banki keretszerződés) és rendelkeznek az adott forgalmazónál vezetett értékpapírszámlával. Az újonnan kibocsátott törzsrészvények jegyzésében való részvételről az MNB által jóváhagyott Tájékoztató VI.5.5 pontjában találhatnak további információkat az érdeklődők, valamint bővebb tájékoztatás elérhető az OTP Bank Nyrt. mint forgalmazó honlapján, illetve a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmazó honlapján.

További kérdései maradtak? A részvényjegyzéssel kapcsolatos leggyakrabban felmerülő kérdéseket itt találja!

Általános jogi tájékoztatás

„Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján reklámnak minősül. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így a Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt információkkal kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a Budapesti Értéktőzsde honlapján, az MNB közzétételi honlapján, a Társaság honlapján, a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmazó honlapján és az OTP Bank Nyrt., mint forgalmazó honlapján. Az MNB a tájékoztatót a 1129/2017/EU rendelet teljességre, érthetőségre és következetességre vonatkozóan meghatározott előírásainak történő megfelelés szempontjából hagyta jóvá, és az nem tekinthető a Társaságra, valamint az értékpapírok minőségére vonatkozó ajánlásnak.  A befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, illetve a befektetési döntés meghozatalát megelőzően érdemes körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Társaság és képviselői, a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmazó honlapján, illetve az OTP Bank Nyrt. mint forgalmazó honlapján nem vállalnak felelősséget a befektetők által levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségekért.”