ESG

Hosszú távú stratégia

Az SPP hosszú távú, a régió legnagyobb retail parkjának tulajdonlására és üzemeltetésére vonatkozó törekvésének szerves része a fenntarthatóvá tétel, az ingatlanállomány folyamatos zöldítése, a portfólióhoz és annak üzemeltetéséhez tartozó környezeti lábnyom módszeres leszorítása.

Célok és eszközök

A célirányos zöldberuházásokon (geotermikus rendszerek, napelempark, ledesítés stb.) túl a fenntarthatósági szempontok erősödő érvényre juttatásának kézenfekvő eszköze az Adventum ESG keretrendszerén belül alkalmazott governance jellegű menedzsmenteszközök következetes és rendszerszintű alkalmazása. Ezekkel jó gazda módjára lehet pontosan nyomon követni az ingatlanok energiahatékonysági teljesítményét, optimalizálni és folyamatosan mérsékelni az energiafelhasználást.

Jó gazdaként követjük nyomon
az ingatlanok energiahatékonysági teljesítményét,
hogy optimalizáljuk és folyamatosan mérsékeljük
az energiafelhasználást.

Az akvizíció során részletes műszaki átvilágításon átesett ingatlanokról részletes kockázati térkép áll rendelkezésre. A cél a kockázatok minimalizálása, a proaktív karbantartás és a műszaki állapot megfelelő megőrzése. Ehhez ideális eszköz az Adventum ESG szoftverének egyik beépített modulja képes előrejelezni, konkrétan mikor válna elavulttá egy-egy épület fejlesztés és karbantartás nélkül, így portfóliószinten lehet optimalizálni a fenntarthatóság irányába ható beavatkozásokat.

A CRREM kockázatértékelő eszköz hozzásegíti a tulajdonosokat és a befektetőket, hogy megértsék és kezeljék a portfóliójukon belüli CO2-emissziós kockázatokat.

Ha egy meglévő ingatlanállomány működése lesz hatékonyabb, az valós emissziócsökkenést eredményez. Ezért az ESG keretrendszeren belül kiemelt támogatás élveznek azok a fejlesztések, amelyek a meglévő épületek energiafelhasználását, üzemeltetését javítják. Ezzel számottevően mérsékelhető az élettartam alatti CO2-kibocsátás, különösen az esetleges újjáépítés szignifikánsan magasabb karbonlábnyomával összevetésben.

Hasonló szemlélet érvényesül a gépészet esetében: a proaktív és preventív karbantartási gyakorlat célja a gépek élettartamának maximalizálása, meghosszabbítása.