Időtálló régiós kiskereskedelmi
ingatlanportfólió, inflációt meghaladó
növekedési potenciál

A budapesti értéktőzsde első euróalapú részvénykibocsátása

Kéz a kézben jár az ESG
és a hatékony működés

A Shopper Park Plus Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 3. fszt. 1.; Cg. 01-10-140433; a továbbiakban „Társaság”) hivatkozással az általa készített, 2023. szeptember 27. napján kelt és az MNB 2023. szeptember 28. napján H-KE-III-582/2023. számú határozatával jóváhagyott Tájékoztató V. fejezet, Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozó értékpapírjegyzék 5.4.2.alpontjában foglaltakra, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság újonnan kibocsátandó részvényeinek értékesítése lezajlott 2023. október9. és október20. között, amelynek eredménye az alábbi:

I. a Lakossági Értékesítés során tett érvényes Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatokban igényelt Új Törzsrészvények száma és a Lakossági Értékesítés során tett érvényes Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozatok alapján a Lakossági Befektetőknek juttatandó Új Törzsrészvények száma és Intézményi Értékesítés során értékesített Új Törzsrészvények száma

 A Lakossági Értékesítés eredményeképpen összesen 1.669.029 darab részvény kerül a Lakossági Befektetők részére kiosztásra, összesen 18.025.513,2 EUR kibocsátási összértékben 10,8 EUR-os áron.  

Az Intézményi Értékesítés eredményeképpen összesen 1.776.589 darab részvény kerül az Intézményi Befektetők részére kiosztásra, összesen 19.187.161,2 EUR kibocsátási összértékben 10,8 EUR-os áron.

II. az esetlegesen alkalmazott átcsoportosítás, illetve túljegyzés/aukciós túlkereslet

 A Kibocsátó és a Forgalmazókdöntöttek a Lakossági Értékesítés maximális kibocsátásának (500.000 darab) megemeléséről olyan módon, hogy az Intézményi Értékesítés maximális kibocsátásából (1.500.000 darab) összesen 500.000 darab részvényt csoportosítanak át.

A Kibocsátó és a Forgalmazókdöntöttek a Lakossági Értékesítés átcsoportosítással megemelt maximális kibocsátásának további 66.90%-kal történő megemeléséről, és arról, hogy az így megnövelt kibocsátási keretig túljegyzést fogadnak el, így a Lakossági Értékesítés végleges kibocsátása 1.669.029 darab.

A Kibocsátó és a Forgalmazókdöntöttek arról, hogy az átcsoportosítással csökkentett Intézményi Értékesítés maximális kibocsátását további 77,66%-kal megemelik, és az így megnövelt kibocsátási keretig túljegyzést fogadnak el, így az Intézményi Értékesítés végleges kibocsátása 1.776.589 darab.

III. az Értékesítési Ár

 A Kibocsátó és a Forgalmazókaz Új Részvények vételárát (Értékesítési Árát) 10,8,-EUR / darab összegben határozták meg. Erre vonatkozóan a Kibocsátó és a Forgalmazóka Forgalmazói Szerződés és a Tájékoztató szerinti Árazási Szerződést kötöttek 2023.10.25.napján.

A Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban a sikeres ajánlattételt követően a Társaság kérelmezi atársasági formaváltást, az erről szóló bejegyző végzést követően atőkeemelés cégbírósági bejegyzését, majd a bejegyző végzés kézhez vételét követően intézkedik az Új Törzsrészvények KELER általi megkeletkeztetéséről, majd kérelmezi a terméklista módosítását és a Részvényekkel való kereskedés megkezdését a BÉT szabályozott piacának prémium kategóriájában. 

A jelen Közleményben nagybetűvel írt fogalmak a Tájékoztatóban foglalt jelentéssel bírnak. 

Budapest, 2023. október 25.
Shopper Park Plus Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Bruttó bérelhető
alapterület: 320+ ezer m2
Üzlethelyiségek száma:
~600
Kiskereskedelmi lokáció:
18

Portfólió

Csehország
Magyarország

A SHOPPER PARK PLUS (SPP) 18 kelet-közép-európai kiskereskedelmi ingatlanból álló portfólió tulajdonosa közvetlenül, illetve leányvállalatain keresztül.

A lokációk közül 14 Magyarországon, 4 pedig Csehországban található, jellemzően nagyvárosokban vagy azok közvetlen környezetében.

Az összességében több mint 320 ezer m2 bruttó bérelhető területen közel 600 üzlethelyiség osztozik, köztük olyan globális cégek, mint a Deichmann, a Fressnapf, a H&M, a Sportsdirect vagy a Tesco.