2023. 09. 29.

Elindult a Shopper Park Plus részvényeinek jegyzése

Ma reggel 9.00 órától október 20-án 14.00 óráig jegyezhetők a Shopper Park Plus (SPP) részvényei, amivel megnyílik az út a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) első euróalapú bevezetése előtt. A 18 kiskereskedelmi egységből álló ingatlanportfóliót tulajdonló szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás (szie) értékpapírjai az OTP Bank és a Concorde közreműködésével jegyezhetőek.

Budapest, 2023. október 9. – Összesen több mint 320 ezer m2 bruttó bérelhető területet jelent a 14 magyarországi és – leányvállalatokon keresztül – 4 csehországi ingatlan, amelyek jelenleg az SPP retail park portfólióját alkotják. Az átlagosan 95 százalék fölötti kihasználtsági rátával működő kiskereskedelmi egységeken közel 600 üzlethelyiség osztozik.

Ezek jellemzően olyan fogyasztói alapszükségleteket elégítenek ki, amelyekre mind növekvő, mind pedig recessziós gazdasági környezetben meglehetősen kiszámítható a kereslet. Ez védettséget jelenthet az SPP-nek a konjunkturális hatásokkal szemben, miközben stabil osztalékfizető képességgel ruházhatják fel a céget. Az SPP hosszabb távon a kelet-közép-európai régió jelentős retail park portfólió tulajdonosává és üzemeltetőjévé kíván válni, aminek érdekében további terjeszkedésben is gondolkodik Kelet-Közép-Európában.

„Az SPP tőkepiaci megjelenése még transzparensebbé teszi a működést, miközben a sikeres tőzsdei bevezetést követően elérni kívánt szabályozott ingatlanbefektetési társaság (szit) forma adóelőnyökkel is bír – hangsúlyozta Bárány Kristóf, az SPP-ben egy leányvállalaton keresztül részesedéssel rendelkező befektetési alapot kezelő Adventum alapító partnere. Hozzátette: „Az ingatlanbefektetésként magában hordozott inflációs alapvédettség mellett ebben az esetben az euróalapúság is pluszvonzerőt jelenthet a befektetőknek, hiszen a létesítmények bérleti díjai is jelentős mértékben a közös európai fizetőeszközben vannak rögzítve.”

A részvényjegyzésben forgalmazóként az OTP Bank Nyrt. és a Concorde Értékpapír Zrt. vesz részt, ezért az SPP újonnan kibocsátott törzsrészvényeinek jegyzésére az OTP Private Banking és az OTP Global Markets, valamint a Concorde lakossági ügyfelei jogosultak. Az újonnan kibocsátott törzsrészvények jegyzésében való részvételről az MNB által jóváhagyott Tájékoztató V.5.4. pontja tartalmaz további információkat.

A részvényekre 11,5 eurós maximális áron tehetnek jegyzési ajánlatot azok a lakossági befektetők, akiknek a jegyezni kívánt részvények ellenértékével megegyező összeg a forgalmazók valamelyikénél vezetett számlán az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozat megtételével egyidejűleg a rendelkezésükre áll.  A végleges árat az intézményi könyvépítés lezárást követően a Kibocsátó – a forgalmazókkal történt egyeztetés után – az előre megadott 10,8–11,5 eurós ársávon belül határozza meg. Ha a kialakuló végleges ár a maximális árnál alacsonyabb lesz, a forgalmazók visszatérítik a különbözetet a lakossági befektetőknek.

A fenti információk nem teljes körűek, a kibocsátással és a jegyzéssel kapcsolatos további részleteket az alábbi weboldalakon talál: Shopper Park Plus, OTP Bank, Concorde.

 

A Shopper Park Plusról

A 4 csehországi és 14 magyarországi kiskereskedelmi ingatlanból álló portfóliót közvetlenül és leányvállalatain keresztül tulajdonló SPP több mint 320 ezer m2 bruttó bérelhető területén közel ezer bérlő osztozik. Az SPP hosszabb távon a kelet-közép-európai régió jelentős retail park portfolió tulajdonosává és üzemeltetőjévé szeretne válni, és ennek érdekében további terjeszkedés is szerepel a távlati tervekben Kelet-Közép-Európában. Az SPP-ben egy leányvállalaton keresztül részesedéssel rendelkezik az Adventum egyik befektetési alapja.

 

Az Adventumról

A két Adventum zászlóshajó a magyarországi Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a máltai bejegyzésű Adventum International Ltd., amelyek kelet-közép-európai régió ingatlanjaiba fektető befektetési alapokat kezelnek. Ezek az alapok több mint 700 ezer négyzetméternyi kereskedelmi és iroda ingatlan tulajdonosai a térségben, a kezelt vagyon értéke meghaladja az 1 milliárd eurót.

 

Általános jogi tájékoztatás

Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján reklámnak minősül. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így a Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt információkkal kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a Budapesti Értéktőzsde honlapján, az MNB közzétételi honlapján, a Társaság honlapján, a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmazó honlapján és az OTP Bank Nyrt., mint forgalmazó honlapján. Az MNB a tájékoztatót a 1129/2017/EU rendelet teljességre, érthetőségre és következetességre vonatkozóan meghatározott előírásainak történő megfelelés szempontjából hagyta jóvá, és az nem tekinthető a Társaságra, valamint az értékpapírok minőségére vonatkozó ajánlásnak.  A befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, illetve a befektetési döntés meghozatalát megelőzően érdemes körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Társaság és képviselői, a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmaz, illetve az OTP Bank Nyrt. mint forgalmazó nem vállalnak felelősséget a befektetők által levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségekért.

További információk:

Benes Beáta
+36 70 363 3497
beata.benes@next9.hu
Next 9 Communications