2023. 10. 02.

Euróalapú részvényekkel készül a BÉT-re a Shopper Park Plus

A lakossági részvényjegyzés 2023. október 9-én indul

A szakmai befektetők mellett magyar lakossági befektetők is részesedhetnek a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) első euróalapú részvénybevezetéséből. A 18 kiskereskedelmi bevásárlópark portfóliót tulajdonló és üzemeltető, szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként működő Shopper Park Plus Zrt. új törzsrészvények forgalomba hozatalát, és törzsrészvényeinek bevezetését tervezi a BÉT Prémium kategóriájába. A lakossági befektetők 2023. október 9-től jegyezhetnek részvényeket az OTP Bank Nyrt. és a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmazók közreműködésével.

Budapest, 2023. szeptember 29. – Hosszabb távon a Shopper Park Plus a kelet-közép-európai régió egyik legnagyobb kiskereskedelmi bevásárlópark portfólióját tulajdonló és üzemeltető, ezáltal a térség egyik meghatározó szereplőjévé kíván válni.

A BÉT-et megcélzó, a részvények sikeres tőzsdei bevezetését követően tervezetten szabályozott ingatlanbefektetési társasági formában továbbműködő Shopper Park Plus portfóliójában 14 magyarországi és – leányvállalatokon keresztül – 4 csehországi ingatlan található, amelyeket 2022 júniusában vásárolt meg. Az összesen több mint 320 ezer m2 bruttó bérelhető területen közel 600 üzlethelyiség osztozik, az átlagos kihasználtsági ráta 95 százalék fölötti. Figyelemre méltó növekedési potenciál és stabil cash-flow valószínűsíthető, ami a szakmai befektetők mellett a lakossági megtakarítóknak is vonzó lehet – közölte a Shopper Park Plus igazgatósági tagja, az Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. alapító partnere. Bárány Kristóf szerint ebben hosszabb távon meghatározó lehet, hogy miközben a két meglévő piacon tovább erősíti pozícióit, a Shopper Park Plus a jövőben Kelet-Közép-Európa további országaiban is terjeszkedne.

Szintén jótékonyan hathatnak a jövedelmezőségre azok a törekvések, amelyek révén a tavaly megvásárolt létesítményekben folyamatosan racionalizálják az üzemeltetést: a komplex zöld stratégia részeként az eddig megtett és a jövőbeli energiahatékonysági intézkedések, beruházások hatására portfóliószinten cél a 30%-os energiamegtakarítás az ingatlanok megvásárlásakor jellemző mértékéhez képest.

„A racionalizálási lépések következetes és rendszerszintű alkalmazásával jó gazda módjára lehet pontosan nyomon követni az ingatlanok energiahatékonysági teljesítményét, optimalizálni és folyamatosan mérsékelni az energiafelhasználást” – mondta el Bárány Kristóf. Hozzátette: „Az üzemeltetés hatékonyabbá tételét olyan átfogó fenntarthatósági törekvések egészítik ki, amelyek ténylegesen csökkentik az ingatlanok szén-dioxid-kibocsátását, növelik az épületek működési hatékonyságát, amelyek így költséghatékonyabbá teszik az üzemeltetést.

A Shopper Park Plus többségi részvényese a kereskedelmi ingatlanok piacán komoly tapasztalatot szerzett Adventum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alap. Az Adventum Csoporthoz tartozó befektetési alapok összesen 700 ezer négyzetmétert meghaladó iroda és kereskedelmi ingatlant tulajdonolnak, ami 1 milliárd euró fölötti kezelt vagyont jelent.

„A BÉT első euróalapú nyilvános forgalomba hozatala és részvényjegyzése újszerű befektetési lehetőséget kínál minden befektetőnek, számunkra pedig alkalmat ad arra, hogy a meglévő, alapvetően szakmai befektetőknek szóló kínálatunkat kiterjesszük a lakosság felé” – szögezte le Bárány Kristóf.

Bárány Kristóf kitért arra is, hogy a Shopper Park Plus már a 2022-es ingatlanportfólió-akvizíciót követően elindította az előkészítő folyamatot annak érdekében, hogy még az idén be lehessen vezetni a BÉT Prémium kategóriájába a kiskereskedelmi bevásárlópark-portfóliót tulajdonló társaságot nyilvános forgalombahozatal és részvényjegyzés keretében. Közölte azt is, hogy a jegyzés sikeres lebonyolításával a Shopper Park Plus meg kíván felelni a BÉT Prémium kategóriában való tőzsdei megjelenés összes követelményének.

A részvényjegyzési időszak 

A Shopper Park Plus újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvényei 2023. október 9-én 09.00 órától 2023. október 20-án 14.00 óráig jegyezhetőek euróban lakossági befektetők számára. Az intézményi értékesítésben résztvevő hazai befektetők számára az ajánlati időszak 2023. október 16-án 9.00 órakor kezdődik és 2023. október 20-án 18.00 órakor fejeződik be.

A részvényjegyzés módja

Az OTP Bank Nyrt. és a Concorde Értékpapír Zrt. forgalmazóként vesz részt a részvényjegyzésben. A Shopper Park Plus újonnan kibocsátott törzsrészvényeinek jegyzésére az OTP Private Banking és az OTP Global Markets, valamint a Concorde lakossági ügyfelei jogosultak. Az újonnan kibocsátott törzsrészvények jegyzésében való részvételről az MNB által jóváhagyott Tájékoztató V.5.4. pontjában találhatnak további információkat az érdeklődők.

A lakossági befektetők 11,5 eurós maximális áron tehetnek jegyzési ajánlatot a részvényekre abban az esetben, ha a jegyezni kívánt részvények ellenértékével megegyező összeg a forgalmazók valamelyikénél vezetett számlán az Új Törzsrészvény-igénylési Nyilatkozat megtételével egyidejűleg rendelkezésre áll. A végleges árat az értékesítés lezárását követően a Kibocsátó a forgalmazókkal történt egyeztetést követően az ársávon belül határozza meg. Ha a kialakuló végleges ár a maximális árnál alacsonyabb lesz, a különbözet a lakossági befektetők részére visszatérítésre kerül.

A fenti információk nem teljes körűek, a kibocsátással és a jegyzéssel kapcsolatos további részleteket az alábbi weboldalakon talál: Shopper Park Plus, OTP Bank, Concorde.

Az Adventumról

A két Adventum zászlóshajó a magyarországi Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a máltai bejegyzésű Adventum International Ltd., amelyek kelet-közép-európai régió ingatlanjaiba fektető befektetésialapokat kezelnek. Ezek az alapok több mint 700 ezer négyzetméternyi kereskedelmi és iroda ingatlan tulajdonosai a térségben, a kezelt vagyon értéke meghaladja az 1 milliárd eurót.

Általános jogi tájékoztatás

Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján reklámnak minősül. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így a Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt információkkal kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a Budapesti Értéktőzsde honlapján, az MNB közzétételi honlapján, a Társaság honlapján, a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmazó honlapján és az OTP Bank Nyrt., mint forgalmazó honlapján. Az MNB a tájékoztatót a 1129/2017/EU rendelet teljességre, érthetőségre és következetességre vonatkozóan meghatározott előírásainak történő megfelelés szempontjából hagyta jóvá, és az nem tekinthető a Társaságra, valamint az értékpapírok minőségére vonatkozó ajánlásnak.  A befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, illetve a befektetési döntés meghozatalát megelőzően érdemes körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Társaság és képviselői, a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmazó honlapján, illetve az OTP Bank Nyrt. mint forgalmazó honlapján nem vállalnak felelősséget a befektetők által levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségekért.

 

További információk:

Benes Beáta
+36 70 363 3497
beata.benes@next9.hu
Next 9 Communications