2023. 10. 25.

Sikeres volt a Shopper Park Plus részvényeinek jegyzése

Mind az intézményi, mind a lakossági befektetői körben eredményes volt a Shopper Park Plus Zrt. (SPP) részvényeinek jegyzése: az érdeklődő intézményi befektetők közel 78, a lakosság 67 százalékkal jegyezte túl a részvényeket a lakossági befektetők részére történt intézményi átcsoportosítás után. Ezzel lehetővé válik a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) első euróalapú bevezetése: a 18 kiskereskedelmi egységből álló ingatlanportfóliót tulajdonló szabályozott ingatlanbefektetési előtársaság (szie) részvényeivel várhatóan november második felétől lehet majd kereskedni a BÉT Prémium kategóriájában.

Budapest, 2023. október 25. – Sikeresen lezárult az SPP nyilvános részvénykibocsátása (IPO): ennek keretében a lakossági befektetők 1 669 029 darab részvényt jegyeztek le a 2023. október 9. és 20. közötti jegyzési időszakban. Az SPP a forgalmazókkal (Concorde Értékpapír Zrt., OTP Bank Nyrt.) történt előzetes egyeztetést követően a részvények kibocsátási árát a beérkezett intézményi ajánlatok alapján minden befektető számára egységesen 10,8 euróban határozta meg. Az ársáv 11,5 eurós felső értéke és a 10,8 eurós végleges kibocsátási ár különbözete a lakossági befektetők részére a jegyzési eljárás lezártát követő hét napon belül visszatérítésre kerül a forgalmazóknál vezetett fizetési számlára.

Szintén eredményes volt a könyvépítés az intézményi befektetők körében: ebben a kategóriában 1 776 589 darab részvényre tettek ajánlatot az intézményi befektetők. Az SPP végül 3 445 618 darab új részvényt allokált, ami alapján 37,21 millió euró értékű tőkeemelést tervez végrehajtani. „Mivel várhatóan az SPP a BÉT Prémium kategóriás tőzsdei megjelenés minden kritériumának eleget tesz, a sikeres jegyzéssel egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy a részvényeket már novemberben be lehessen vezetni a Budapesti Értéktőzsdére” – fogalmazott Bárány Kristóf, az SPP-ben egy leányvállalaton keresztül részesedéssel rendelkező befektetési alapot kezelő Adventum alapító partnere.

Szerinte a tőkepiaci megjelenés még átláthatóbbá teszi az SPP működését, miközben az elérni kívánt SZIT forma jelentős adóelőnyöket is hordoz a kibocsátó számára, illetve közvetetten a részvényeseknek. A jelenleg 4 csehországi és 14 magyarországi kiskereskedelmi ingatlanban összesen több mint 320 ezer m2 bruttó bérelhető területtel rendelkező, átlagosan 95 százalék fölötti kihasználtsági rátát felmutató SPP hosszabb távú célja, hogy a kelet-közép-európai régió jelentős retail park portfolió tulajdonosává és üzemeltetőjévé váljon.

A fenti információk nem teljes körűek, a kibocsátással és a jegyzéssel kapcsolatos további részleteket az alábbi weboldalakon talál: Shopper Park PlusConcordeOTP Bank.

A Shopper Park Plusról

A 4 csehországi és 14 magyarországi kiskereskedelmi ingatlanból álló portfóliót közvetlenül és leányvállalatain keresztül tulajdonló SPP több mint 320 ezer m2 bruttó bérelhető területén közel ezer bérlő osztozik. Az SPP hosszabb távon a kelet-közép-európai régió jelentős retail park portfolió tulajdonosává és üzemeltetőjévé szeretne válni, és ennek érdekében további terjeszkedés is szerepel a távlati tervekben Kelet-Közép-Európában. Az SPP-ben egy leányvállalaton keresztül részesedéssel rendelkezik az Adventum egyik befektetési alapja.

Az Adventumról

A két Adventum zászlóshajó a magyarországi Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a máltai bejegyzésű Adventum International Ltd., amelyek kelet-közép-európai régió ingatlanjaiba fektető befektetési alapokat kezelnek. Ezek az alapok több mint 700 ezer négyzetméternyi kereskedelmi és iroda ingatlan tulajdonosai a térségben, a kezelt vagyon értéke meghaladja az 1 milliárd eurót.

Általános jogi tájékoztatás

Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján reklámnak minősül. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így a Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt információkkal kapcsolatban a Társaság a 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír kibocsátásával kapcsolatos, az MNB által jóváhagyott tájékoztatót tett közzé, amely elérhető a Budapesti Értéktőzsde honlapján, az MNB közzétételi honlapján, a Társaság honlapján, a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmazó honlapján és az OTP Bank Nyrt., mint forgalmazó honlapján. Az MNB a tájékoztatót a 1129/2017/EU rendelet teljességre, érthetőségre és következetességre vonatkozóan meghatározott előírásainak történő megfelelés szempontjából hagyta jóvá, és az nem tekinthető a Társaságra, valamint az értékpapírok minőségére vonatkozó ajánlásnak. A befektetőknek a befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a tájékoztatót annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, illetve a befektetési döntés meghozatalát megelőzően érdemes körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Társaság és képviselői, a Concorde Értékpapír Zrt. mint forgalmazó, illetve az OTP Bank Nyrt. mint forgalmazó nem vállalnak felelősséget a befektetők által levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségekért.

 

További információk:

Benes Beáta

+36 70 363 3497

beata.benes@next9.hu

Next9 Communications